26 Temmuz 2017 Çarşamba

İzzet Altınmeşe Yaş Destanı Şarkı Sözleri

İzzet Altınmeşe Yaş Destanı Sözleri
Bir güzel ki, on yaşına girince,
Gonca güldür de henüz açılır
On birinde, gonca diye koklarlar;
On ikide, elma diye saklarlar;
On üçünde cevr-ü cefa çekerler ;
On dördünde, hamre şekere benzer.
On beşinde, güzelliğin çağıdır;
On altıda, gören aklın dağıtır;
On yedide, göğsü cennet bağıdır;
Uzanır kameti selviye benzer.
On sekizde, hem artırır zarını,
On dokuzda, terk eylemiş arını.
Yirmisinde, gözdedir şikârını,
Zincirlerden kopmuş aslana benzer.
Yirmi beşten sonra, bıyık burulur;
Otuzunda, akan sular durulur;
Otuz beşte, hep günahları sorulur;
Yalana karışmış irfana benzer.
Kırk yalında, gazel dökülür bağlar;
Kırk beşinde, ettiklerine ağlar;
Ellisinde, insanlara bel bağlar;
Dağ başına çökmüş dumana benzer.
Elli beşte, sızı iner dizine;
Altmışında, duman çöker gözüne;
Altmış beşte, hiç bakılmaz yüzüne;
Geldi geçti, şimdi yalana benzer.
Altmış beşten sonra, beli bükülür;
Bütün damarından kanlar çekilir.
Gel gel diye toprak çağırır
Ahreti gözetir süphana benzer.
Beni ağlatma ki sen de gülesin (Leyli Leyli)
Hem murada hem maksuda eresin (Leyli Leyli)
www. Şarkı Sözleri Sitesi
Share This
Previous Post
Next Post

Pellentesque vitae lectus in mauris sollicitudin ornare sit amet eget ligula. Donec pharetra, arcu eu consectetur semper, est nulla sodales risus, vel efficitur orci justo quis tellus. Phasellus sit amet est pharetra

0 yorum: